Kontakt

DJEČJI VRTIĆ TRNSKO
Trnsko 19
10 020 Zagreb


 

Centralni objekt na adresi Trnsko 19                                tel: 01/6536-316
Područni objekt na adresi Žarka Dolinara 11 (Kajzerica)    tel: 01/6524-076
Područni objekt na adresi Trnsko 31 b                             tel: 01/6520-641 
Područni objekt na adresi Trnsko 39 b                             tel: 01/6524-285 

e-mail:
vrtic.trnsko@zagreb.hr 

 

Radno vrijeme vrtića:
06:00h – 18:00 h


 

  telefon e-mail
tajništvo 01 6524 076 vrtic.trnsko@zagreb.hr
ravnateljica 01 6454 763 ravnateljica@vrtic-trnsko.hr
voditeljica računovodstva 01 6454 760 voditelj.racunovodstva@vrtic-trnsko.hr
računovodstvo 01 6454 762 racunovodstvo@vrtic-trnsko.hr
ekonom 01 6454 767 ekonom@vrtic-trnsko.hr
 
 
STRUČNI TIM VRTIĆA
rehabilitator                                                            rehabilitator@vrtic-trnsko.hr
pedagog  - Trnsko 01 6536 316 pedagog.trnsko@vrtic-trnsko.hr
                  – Kajzerica 01 6454 764 pedagog.kajzerica@vrtic-trnsko.hr
psiholog  - Trnsko 01 6536 316
(birati 0)
psiholog@vrtic-trnsko.hr
                  - Kajzerica 01 6454 765
logoped - Trnsko 01 6536 316 (birati 0) logoped@vrtic-trnsko.hr
                - Kajzerica 01 6454 773
zdravstveni voditelj
                   - Trnsko

01 6536 317

zdrav.voditelj.trnsko@vrtic-trnsko.hr 
                   - Kajzerica 01 6454 761 zdrav.voditelj.kajzerica@vrtic-trnsko.hr  


 
 
Predstavnik roditelja DV Trnsko u Upravnom vijeću         vrtic.trnsko@zagreb.hr
                                                                                  


 

Pozivi u odgojno-obrazovne skupina na objektu Žarka Dolinara 11 (Kajzerica):

  Objekt Kajzerica, Ž.Dolinara 11
telefon:   za ulaz A (skupine u prostorima A1-A10)  6454 770
               za ulaz B (skupine u prostorima B1-B10)  6454 771


  
 

 

 


© 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.