Govorne igre za cijelu obitelj

 GOVORNE IGRE ZA CIJELU OBITELJ
 
Brojne aktivnosti koje djeci predstavljaju igru odraslima mogu postati ozbiljni sadržaji kojima je cilj usvajanje raznih kompetencija. Igre u kojima je riječ temeljno sredstvo nazivamo govornim igrama. One potiču usvajanje komunikacijskih vještina i jezično-govorni razvoj (bogaćenje rječnika, proširivanje jezičnog iskaza, usvajanje gramatičkih pravila i vještina rane pismenosti,…) te pripremaju dijete za uspješno usvajanje čitanja i pisanja.
 
Slijedi prijedlog aktivnosti:

 • neko vrijeme sjedite zatvorenih očiju i imenujte sve što čujete
 • nekoliko minuta promatrajte prostor oko sebe i potom zatvorenih očiju opišite što ste vidjeli
 • ponovite niz riječi (mrav-krojač, košnica-žarulja-juha...)
 • ponovite niz glasova ili slogova (Š - O,  P -A -B,  S -I -K -Ž -N; MA-NU, SLI-KVU-ŽGE …)
 • ponovite niz brojeva (2-6, 6-5-9,  4-3-8-1 ...)
 • pokušajte ponoviti zadane nizove unatrag
 • napravite lanac riječi - zadajte riječ, slijedeći igrač ponavlja sve rečeno i dodaje riječ,…
 • stapajte slogove u riječi (mo-re = MORE, li-va-da = LIVADA,...)
 • raščlanite riječi na slogove (noga = NO-GA, kišobran= KI-ŠO-BRAN,...)
 • prepoznajte rimu - rimuju li se riječi: mapa-kapa, riba-šiba, oko-nos,...?)
 • smislite rimu na zadanu riječ – što se rimuje sa riječi NOS, VUK, LIST,...?)
 • prepoznajte početni glas u zadanim riječima ( aaauto, sssir,...)
 • imenujte posljednji glas zadane riječi (miššš, okoo, ribeee,...)
 • imenujte osobu, životinju, stvar, hranu,… koja počinje određenim glasom
 • nastavite niz riječi na način da započinju posljednjim glasom ili slogom prethodne riječi  (kišA- Auto- Oko,  moRE- rePA- papriKA,...), ovo su inačice igre Kalodont
 • ako zadani glas (npr. š) čujete na početku riječi (šiba) pljesnite jednom, u sredini riječi (kiša) dva puta, na kraju riječi (miš) tri puta
 • stapajte glasove u riječ (n-o-s, p-a-s, m-e-d-o, l-i-v-a-d-a,...)
 • zamislite životinju, voće, jelo, prijatelja,.. pogađajte zamišljen pojam postavljajući pitanja (je li to jelo, jede li se vilicom, je li slano...?)
 • okupite obitelj imenujući mužjaka, ženku i mladunče (lav-lavica-lavić,  slon-slonica-slonić, krava-bik-tele)
 • recite množinu zadane imenice (kuća- kuće, konj-konji, ključ-ključevi…)
 • recite umanjenicu zadane riječi (kuća-kućica, cvijet-cvjetić...)
 • recite suprotnost (toplo-hladno, visoko-nisko, zdravlje-bolest...)
 • objasnite što radi liječnik, pjevač, krojač, učitelj,...
imenujte zanimanja: on popravlja zube, ona pjeva,...
 • nabrojite što je ispred, iza, iznad ili pored vas, što je lijevo/desno
 • nabrojite pojmove prema zadanoj uputi: životinje koje lete, što sve možemo prati, kako se mogu zvati djevojčice/dječaci, čime možemo putovati, što radimo u parku,…
 • odredite nadređeni (zajednički) pojam: jabuka -kruška -kivi - šljiva = VOĆE,  
stol -ormar -polica= NAMJEŠTAJ, kapa -jakna -čarape = ODJEĆA
 • dovršite rečenice: Mama peče____. Svaki dan____. Jučer je____. Lopta ______
 • odgovorite na pitanja o zadanoj rečenici: Baka Danica kroji plavu haljinu.
- Kako se zove baka? Što radi baka? Kakve je boje haljina?...
 • Nacrtajte vlastitu slovaricu: A auto, B bor, C cipela, Č čarapa….
 • nacrtajte Kuću-Iglu-Šešir-Auto i otkrijte poruku od početnih glasova crteža (KIŠA)
 • izrežite slike iz reklamnih kataloga i razvrstajte ih u kutije prema po početnom glasu
 • zaokružite u tekstu određena slova, primjerice sva slova u
 • označite u tekstu zadana slova npr. plavom bojom- slovo D, crvenom bojom slovo B
 
Ako je dijete počelo čitati i pisati možete zajedno rješavati zadatke:

 • pogađajte koje slovo nedostaje: KUĆ_ ,  SU_CE,  P_ELA,...
 • prekrižite suvišno slovo: ZIMVA, TRAVŠA, MILŠ...
 • odgonetnite riječi u pomiješanim slogovima: VA-LI-DA, ĆA-KU,...
 • pronađite u tekstu što više riječi koje počinju/završavaju zadanim slovom ili slogom
 • povežite brojeve sa skupovima u kojima je zadani broj elemenata
 • nacrtajte onoliko elemenata u kružić koliko pokazuje zadani broj
 
Važno je istaknuti da djecu treba poticati na komunikaciju, postavljati im pitanja i slušati odgovore. Potičite djecu da objašnjavaju, primjerice pravila omiljene igre, neka vam opisuju kako nešto izgleda i čemu služi… Motivirajte ih da pripovijedaju o svojim doživljajima i osjećajima, da prepričavaju priče, da izvješćuju o događajima iz prošlosti i o planovima za budućnost. Pjevajte zajedno, čitajte slikovnice, stripove, priče i pjesme.
Predložene govorne igre mogu zabaviti cijelu obitelj, a poznato je da se kroz zabavu i igru najlakše uči. Prisjetite se svog djetinjstva, pretražite internet, budite maštoviti i sigurno ćete s lakoćom osmisliti nove, zanimljive i poticajne aktivnosti u kojima može sudjelovati cijela obitelj.
 
Pripremila:
Ivana Mikac, stručna suradnica logopedinja


© 2023 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.