Akti ustanove

Upravno vijeće Vrtića donosi:

- opće akte utvrđene zakonom i statutom Vrtića
- financijski plan i godišnji obračun financijskog plana Vrtića
- kurikulum Vrtića, te nadzire njegovo provođenje
- godišnji plan i program rada Vrtića, te nadzire njegovo provođenje

 

 

© 2023 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.