Montessori program - alternativni 10-satni program

Uvažavajući prava i slobodu roditelja na izbor vrste, sadržaja i oblika programa za svoje dijete, provodimo alternativni program prema koncepciji Marije Montessori. Ovaj alternativni program osmišljen je poštujući temeljne postulate Montessori pedagogije kako bi se poticao cjelovit razvoj djeteta i razvoj individualnih jakih osobina, a u skladu s interesima djeteta.

Pedagogija Marije Montesori posjeduje bezvremenske vrijednosti i  temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja i aktivnosti djece te na poštovanju i uvažavanju djetetove osobnosti. U njezinom središtu je dijete i ono se gleda i poštuje u njegovoj cjelovitosti, a cilj je izgradnja čovjeka, samostalne i odgovorne osobe, sposobne da se prilagodi svijetu sutrašnjice.
M. Montessori uvažava djetetovu potrebu za slobodom unutar granica i obuhvaća brižljivo pripremljenu okolinu u kojoj dijete slobodno bira ponuđeni pribor i aktivnosti i na taj način stječe znanja i vještine iz područja u kojima će sudjelovati kao odrasla osoba. U potpunosti se koriste prednosti dječje unutarnje samomotivacije i dječja sposobnost i želja za samorazvijanjem i usavršavanjem vlastitih sposobnosti.

Cilj ovog programa je individualiziranim pristupom, posebno oblikovanim i pripremljenim Montessori materijalima, u strukturiranoj okolini, poticati cjelovit razvoj djeteta, uključujući djecu s posebnim potrebama te iskoristiti sve potencijale Montessori pedagogije  kako bi se svakom djeteti omogućio razvoj u snažno, kompetentno i društveno prilagođeno biće.


Program je namijenjen djeci od navršene 3. godine do polaska u školu. Provodi se u 1 skupini u kući Kajzerica.
 

© 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.