VAŽNO !!!!- PODSJETNIK RODITELJIMA/ SKRBNICIMA !!

Poštovani roditelji / skrbnici!

Ovim putem Vas podsjećamo kako je rok za predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice- sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškoskog odgoja i obrazovanja zajedno s pripadajućim Izjavama o članovima zajedničkog kućanstva u 2019. godini i Izjavom o prihodima zajedničkog kućanstva za 2019. godinu do 28.02.2020.

Ukoliko do navedenog roka ne podnesete zahtjev s izjavama u računovodstvo vrtića obračunati će Vam se ekonomska cijena vrtića od 1.900 kn mjesečno.


Također, ističemo kako je rok za dostavu ostale dokumentacije kojom se dokazuju prihodi i rashodi u 2019. godini  20.03.2020. godine. (npr. ugovor o najmu stana, potvrda banke o plaćenim ratam kredita i sl.).

Ukoliko u traženom roku dostavite samo Zahtjev i Izjave bez dodatne dokumentacije obračunati će se najveći iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu ( 600,00 kn za 10-satni program)  sukladno Obavijesti o pravu na olakšice - sudjelovanje roditelja/ skrbnika u cijeni redovitog programa  ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2020. godine. KLASA: 601-02/20-001/70, URBROJ: 251-10-13-20-1 od 20. siječnja 2020.© 2023 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.