Cjelodnevni sportski program

Od pedagoške godine 2019./20. dječji vrtić Trnsko (objekt Kajzerica) u jednoj odgojnoj skupini provodi cjelodnevni, integrirani sportski program verificiran od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.
Program se provodi  unutar 10-satnog programa, a dodatno  uključuje i 4 puta tjedno vježbanje u dvorani  u trajanju od 45 minuta s vanjskim stručnim suradnikom- kineziologom.

Cilj cjelodnevnog sportskog programa u predškolskom odgoju određen je razvojnim karakteristikama djece predškolske dobi, njihovim autentičnim potrebama te zahtjevima koji prate život djece predškolske dobi u suvremenom društvu. S obzirom na to, cilj nam je potaknuti pravilan rast i razvoj, uvažavajući individualne mogućnosti i potrebe djece te formiranje pozitivnih stavova prema sportu, čuvanju zdravlja i zdravim stilovima života.

Osnovno načelo integriranog sportskog programa je povezivanje sadržaja sportskog i redovnog predškolskog programa. Kroz svakodnevno vježbanje i individualizirani pristup djetetu integriraju se motoričke vještine i znanja s ostalim sastavnicama cjelokupnog razvoja djeteta.

Aktivnosti djece organizirane su tako da razvijaju suradnju među djecom, da pridonose razvoju samostalnosti, sigurnosti i samoinicijativnosti. Kroz program se ne vrši selekcija talenata, već je naglasak na poticanju cjelokupnog razvoja djeteta.

© 2021 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.