Program poticanja potencijalno darovite djece - kraći program

Program poticanja razvoja potencijalno darovite djece predškolske dobi – igraonica Mudrionica

Korisnici. Program je namijenjen potencijalno darovitoj djeci, u dobi od navršene 5. godine do polaska u školu, koja su kao takva identificirana u vrtiću na temelju praćenja i prepoznavanja određenih pokazatelja darovitosti, a koje provode odgojitelji, stručni suradnici, roditelj i druga djeca, te postupkom procjene i mjerenja osobina pojedinca zbog određivanja vrste i stupnja darovitosti, što ga provodi stručna suradnica–psihologinja.

Cilj programa je što veći stupanj realizacije svih djetetovih potencijala uz poštivanje individualnosti djeteta. To znači da upoznajući i uvažavajući sposobnosti, potrebe i interese djeteta, radimo na njihovom produbljivanju i širenju djetetovih znanja, stvaramo uvjete u kojima dijete uči ono što ga zanima na njemu prihvatljiv način, potičemo razvoj ustrajnosti, neovisnosti i kreativnosti u radu te podjednako potičemo socijalni i emocionalni razvoj djeteta primjeren dobi, a naročito razvoj socijalnih vještina.

Organizacija programa.  Program se realizira kroz igraonice u trajanju od 90 minuta jedanput tjedno u centralnom objektu Trnsko 19 i područnom objektu Kajzerica, Ž. Dolinara 11. Odvija se u grupi do najviše 12 djece iz starijih i predškolskih vrtićkih skupina. Svi su se voditelji Programa dodatno educirali u području rada s potencijalno darovitom djecom.

Sadržaj programa. Aktivnosti za djecu koje program uključuje su između ostalog pokusi, aktivnosti za poticanje razvoja kreativnog mišljenja, logičko-matematičke igre, senzorne, motoričke i perceptivne igre, rad na računalu sa specijaliziranim programima, te socijalne igre i aktivnosti za poticanje razvoja samosvijesti djeteta. Roditelji imaju stalnu mogućnost dobivanja informaciju o sudjelovanju djeteta u Programu, te organiziramo dva roditeljska sastanka i jednu zajedničku radionicu za djecu polaznike Programa i njihove roditelje.

Vrijednost programa.  Programom nastojimo potencijalno darovitom djetetu osigurati nova i izazovna iskustva nudeći dodatna sredstva i materijale. Organizacija programa omogućuje djeci individualan rad dok istovremeno rad u maloj skupini daje djetetu iskustvo druženja s njemu «sličnima» te je prilika za učenje o suradnji.

 © 2023 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.