VAŽNO - Roditeljski sastanak za roditelje djece upisane u program predškole (mala škola)

Poštovani roditelji,


sastanak za roditelje djece koja će polaziti program predškole (malu školu)  u pedagoškoj godini 2022./2023. održat će se 28.9.2022.  u 16:30 u objektu Trnsko 19.


 

Na roditeljski sastanak potrebno je donijeti:

- potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,


Program predškole počinje 3.10.2022. DV Trnsko


© 2022 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.