Program predškole - kraći program

Kraći program predškole namijenjen je djeci, školskim obveznicima koja nisu polaznici redovitog predškolskog programa. U javnosti je poznatiji kao "mala škola".

Program predškole obvezan je za svu djecu koja nisu upisana u vrtić, a tijekom njegova trajanja ciljanim aktivnostima potičemo razvoj onih kompetencija djeteta koje će mu biti potrebne za što uspješniji prijelaz iz predškolskog u školski sustav- na prvom mjestu potiče se razvoj socio- emocionalnih kompetencija, radnih navika, komunikacijskih vještina, a djeluje se i na podizanje razine djetetove opće informiranosti, bogaćenje dječjeg iskustva novim spoznajama, poticanje slobodnog izražavanja i podržavanje dječje kreativnosti.

Program se u pravilu provodi u jednoj od kuća DV Trnsko  ovisno o organizacijskim mogućnostima za pojedinu pedagošku godinu.
Realizira se od 1. listopada do 31.svibnja, tri puta tjedno u trajanju od 2,5 sata. 

 © 2023 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.