Rastimo zajedno - program za roditelje

  
Program Rastimo zajedno  provodi se od 2008. godine s roditeljima najmlađe djece širom Hrvatske i nastao je unutar Projekta za podršku roditeljstvu u zajednici u okrilju Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo “Prve 3 su najvažnije!” Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.
Program se provodi jer:

… danas znamo da su prve godine života osobito važne za razvoj svakog ljudskog bića. Tada se postavljaju temelji cjelokupnog razvoja i životnih mogućnosti i prilika.

… danas znamo da su u prvim godinama djetetova života roditelji osobito važni. Oni su ti koji zadovoljavaju temeljne potrebe djeteta, pružaju emocionalnu toplinu i usmjeravaju djetetovo učenje i razvoj.

… roditelji imaju pravo na podršku u ispunjavanju svojih roditeljskih odgovornosti.
U današnje vrijeme kada se susreću s mnoštvom poruka o poželjnom načinu podizanja djece, roditelji često imaju pitanja i nedoumice, primjerice: Postupam li dobro? Što mojem djetetu zaista treba? Činim li dovoljno? Kako raditi ono što je najbolje za dijete, a pri tome ne zanemariti sebe?

Roditelj najbolje poznaje svoje dijete i sebe, a iskustva stručnjaka i drugih roditelja često su dobrodošla. Nitko ne zna sam sve odgovore na sva pitanja!

Radionice za roditelje u sklopu Programa omogućuju protok novih informacija, znanja, vještina i podrške roditeljima te promiču rast i razvoj i roditelja i djeteta.

  • Predavanjima i vježbama stječu se znanja i vještine koje roditeljima koriste u odnosu  s djetetom. 
  • Razgovorom se izmjenjuju iskustva o rješavanju problema s djetetom. 
  • Druženjem se postaje sigurniji, samopouzdaniji i zadovoljniji.
Program je namijenjen roditeljima djece do 4 godine starosti.

Čini ga 11 radionica koje se odvijaju u prostoru našeg Vrtića u poslijepodnevnim satima, dinamikom jedanput tjedno.

Radionice su za roditelje besplatne.

Klub očeva Rastimo zajedno

Od 2016. godine organiziramo i Klub očeva Rastimo zajedno što ga čine 4 dvosatne radionice. Ulozi oca u ranom djetinjstvu želimo posvetiti posebnu pažnju jer znamo da je ona isto važna, iako je majčina češće u središtu pažnje. Nova znanstvena otkrića pokazuju kako očeva uključenost, osjetljiva podrška i poticaj u prvim godinama djetetovog života daju jedinstveni doprinos djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju. Na sastanku Kluba, očevi sa stručnim  voditeljicama i s drugim očevima:

  • stječu nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu i promicanju djetetovog razvoja,
  • promišljaju vlastitu očinsku ulogu, na temelju spoznaja proizašlih iz znanstvenih istraživanja i vlastitog iskustva,
  • razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo te upoznaju bolje sebe u ulozi oca,
  • razmjenjuju informacije i podršku u ostvarivanju očinske uloge.
Zainteresirani roditelji se mogu prijaviti za sudjelovanje u programu i/ili dobiti dodatne informacije putem maila na dv.trnsko.psiholog@metromail.hr.

Detaljnije o Programu možete pročitati na stanici Centra „Rastimo zajedno“ http://www.rastimozajedno.hr/
 

Program za roditelje djece s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno Plus“

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno Plus” namijenjen je roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života. U našem ga vrtiću provodimo od pedagoške godine 2017./2018.

Program „Rastimo zajedno Plus“ razvijen je tijekom 2012. i 2013. godine, pod okriljem Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, temeljem četverogodišnjeg iskustva provedbe Programa „Rastimo zajedno“ namijenjenog općoj populaciji roditelja djece u dobi od 1 do 4 godine. Ovo iskustvo  ukazalo na potrebu za „sestrinskim“ programom koji će odgovoriti na specifične potrebe i interese roditelja djece s teškoćama u razvoju te ih podržati i osnažiti u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Zašto „Rastimo zajedno Plus“? Roditelj djeteta s teškoćama u razvoju u svom roditeljstvu ima mnogo „dodataka“ – proživljava više strepnje i stresa, više izazova i pobjeda i treba više informacija, više razumijevanja, više stručnog rada, više brige društva. Sve te „dodatke“ nazvali smo „plus“. Stoga su ove radionice namijenjene osnaživanju roditelja da bi njihov dodatak roditeljstvu koje žive imao pozitivan predznak.

Program „Rastimo zajedno Plus“ promiče iste vrijednosti i pristup roditeljstvu kao i program „Rastimo zajedno“. Pri tome smo vodili računa o činjenici da se roditelji djece s teškoćama susreću s različitim dodatnim poteškoćama u svom roditeljstvu (u odnosu na dijete, članove obitelji i zajednicu te u odnosu na institucije, odnosno sustav).

Svrha Programa radionica s roditeljima „Rastimo zajedno Plus“ je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti i roditelja i djeteta.
Glavni cilj Programa radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima: razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, prepoznaju učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima pod kojima žive, kao i načine na koje se odnose prema svom djetetu te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu.

Više o programu "Rastimo zajedno Plus" možete pročitati u publikaciji B. Starc (ur.) (2014) Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece s teškoćama u razvoju.
http://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2015/09/rz-publikacija_el-knjiga.pdf© 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.