NOVO!! Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Zagreba

Poštovani roditelji / skrbnici,

obavještavamo Vas da je donesena nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/23) te Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/23)

Izmjene navedenih propisa primjenjuju se od 01. srpnja 2023. godine.

Sadržaj navedenih Odluka i Izmjena i dopuna možete pregledati na poveznicama u nazivu istih odnosno na službenoj internet stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr

© 2023 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.