Natječaji za radna mjesta

AKTIVNI NATJEČAJI

Natječaj za radno mjesto spremač/ica, 4 izvršitelja/ice na odeđeno, do povratka nenazočnih radnika na mjesto rada, 08.-15.02.2021.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 5 izvršitelja/ica na određeno, do povratka nenazočnih radnika na mjesto rada, 08.-15.02.2021.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno - 08.-15.02.2020.

Poništaj natječaja objavljenih 12.01.2021. - 3 odgojitelja/ice na određeno, 1 odgojitelj/ica na neoderđeno i 3 spremača/ice na određeno

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme - 12.-20.01.2021.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 3 izvršitelja/ice na određeno, zamjena do povratka privremeno nenazočnog radnika na mjesto rada - 12.-20.01.2021.

Natječaj za radno mjesto spremač/ica, 3 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočnih radnika na mjesto rada - 12.-20.01.2021.

Obavijest kandidatima za radno mjesto odgojitelj/ica, 3 izvršitelja/ice (19.11.-27.11.2020.)

Obavijest kandidatima za radno mjesto administrativno-računovodstveni radnik, 1 izvršitelj/ica (09.11-19.11.2020.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenezočne radnice na mjesto rada (09.10.-19.10.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto tajnik, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada (09.10.-19.10.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica, 3 izvršitelja/ice, određeno, puno radno vrijeme radi integracije djece s teškoćama u razvoju do 31.08.2021. (09.10.-19.10.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada (9.10.-19-10.)


ZAVRŠENI NATJEČAJI

Natječaj za radno mjesto administrativno-računovodstveni radnik, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada (09.11.-17.11.2020.)

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 3 izvršitelja/ice, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočnih radnica na mjesto rada (19.11.-27.11.2020.)

Natječaj za radno mjesto voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada (9.10.-19.10.)

Natječaj za radno mjesto tajnik, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada (9.10-.19.10.)

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 3 izvršitelja/ice, određeno, puno radno vrijeme radi integracije djece s teškoćama u razvoju do 31.08.2021. (9.10.-19.10.)

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada (9.10.-19.10.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto spremačica, 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme (15.09.-23.09.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica, 2 izvršitelja/ice, određno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočnih radnica na mjesto rada (15.09.-23.09.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto odgojitelj, 2 izvršitelja/ice, neodređeno puno radno vrijeme(15.09.-23.09.)

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 2 izvršitelja/ice, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočnih radnica na mjesto rada (15.09.-23.09.)

Natječaj za radno mjesto spremačica, 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme (15.9.-23.9.)

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 2 izvršitelja/ice, neodređeno, puno radno vrijeme (15.9.-23.9.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto spremačice, 2 izvršitelja/ice, neodređeno, puno radno vrijeme (20.7.-28.7.)

Natječaj za izbor i imenovanje ravantelja/ice Dječjeg vrtića Trnsko

Natječaj za radno mjesto spremačica, 2 izvršitelja, na neodređeno, puno radno vrijeme (20.7.-28.7.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto administrativno-računovodstveni radnik, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnica na mjesto rada(10.6.-18.6.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto odgojitelj, 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme (10.6.-18.6.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto odgojitelj, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada (2.3.-10.3.) 

Natječaj za radno mjesto administrativno-računovodstvenog radnika, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočne radnice (10.6.-18.6)

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme (10.6.-18.6.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto spremačica, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočen radnice na mjesto rada (14.2-24.2.2020.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada ( 4.2.-12.2.2020.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto administrativno-računovodstveni radnik, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice (4.2.-12.2.)

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica određeno , puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazone radnice na mjesto rada (2.3.-10.3.) 

Natječaj za izbor i imenovanje ravantelja/ice Dječjeg vrtića Trnsko (21.02.- 9.3.2020.)

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Trnsko (18.12.2019.-2.1.2020.)

Natječaj za radno mjesto spremačica, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočen radnice na mjesto rada (14.2-24.2.2020.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto odgojitelj, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme radi provedbe programa predškole do 31.8.2020. ( 13.1.-21.1.2020.)

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto odgojitelj, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice (13.1.-21.1.2020.)

Natječaj za radno mjesto voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na mjesto rada ( 4.2.-12.2.2020.)

Natječaj za radno mjesto administrativno-računovodstveni radnik, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice ( 4.2.-12.2.2020.)

Natječaj za radno mjesto odgojitej, 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme radi provedbe programa predškole do 31.8.2020. ( 13.1.-21.1.2020.)

Natječaj za radno mjesto odgojitelj, 1 izvršitelj/ica, određno puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice (13.1.-21.1.2020.)

Natječaj za izbor i imenovanje ravantelja/ice Dječjeg vrtića Trnsko (18.12.2019.-2.1.2020.)

 


© 2021 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.