Pravo na pristup informacijama

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Dječji vrtić Trnsko omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.

Dječji vrtić Trnsko, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

 1. putem službene web stranice Vrtića:
  • informacije o ustroju Vrtića
  • informacije o zaposlenicima
  • informacije o aktivnostima Vrtića
  • informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
  • informacije o aktivnostima
  • informacije o načinu i pravima upisa u vrtić
  • najave aktivnosti Vrtića
 2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
 4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.


Radi osiguravanja prava na pristup informacija Dječji vrtić Trnsko donosi  ODLUKU O IMENOVANJU SLUZBENIKA ZA INFORMIRANJE.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

podnosi se:

 • pisanim putem:        
 1. na poštansku adresu Vrtića:

           Dječji vrtić Trnsko
          Trnsko 19
          10020 Zagreb

      2.  putem elektroničke pošte na slijedeću adresu: vrtic.trnsko@zagreb.hr
      3. telefaksom na slijedeći broj: 01 6524-076
 • usmenim putem:
 1. osobno na zapisnik u službenim prostorijama (Tajništvu) Dječjeg vrtića Trnsko 
  svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati.
 2. telefonom na slijedeći broj: 01 6524-076


Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije
temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014 i 15/2014)Temeljem članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15,69/22)  tijela javne vlasti dužna su dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja :


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup imformacijama za 2020. godinu
Izvješće oprovedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.cvs)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.csv)

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI - kolovoz 2023. 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu


© 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.