Registri, baze i zaštita osobnih podataka


           Osim zbirki osobnih podataka iz područja radnog prava Dječji vrtić Trnsko vodi i zbirku osobnih podataka MATIČNA KNJIGA DJECE koja je uvrštena u Središnji registar evidancija zbirki osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ( NN 106/12- pročišćen tekst), a ista se vodi i u elektronskoj bazi  i služi za provedbu e- upisa, a pristup imaju samo ovlaštene osobe i nije javno dostupna.

          Matična knjiga djece vodi se za svu djecu u dječjem vrtiću temeljem čl. 3. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću i sadrži:
1. podatke o nazivu dječjeg vrtića (naziv i sjedište dječjeg vrt­ića), redni broj knjige i pedagošku godinu, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka i završetka vođenja knjige,
2. podatke o djetetu (ime i prezime djeteta, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, ime i prezime roditelja ili skrbnika i njihovu adresu te telefon stana i mjesta rada).
Matična knjiga vodi se na obrascu veličine 25 x 35 cm i sadrži 200 stranica koje su određene rednim brojem.
Matična knjiga uvezuje se u tvrdi uvez. Na prednjoj stranici korica u gornjem srednjem dijelu otisnut je grb Republike Hrvat­ske. Na sredini prednje strane korica otisnute su riječi: »MA­TIČ­NA KNJIGA DJECE« i podaci o nazivu dječjeg vrtića, matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća.

           Temeljem podnesenog zahtjeva za upis djeteta  i donošenja odluke o upisu djeteta u Dječji vrtić Trnsko smatra se da su korisnici usluga dali privolu za obradu osobnih podataka.


Temeljem čl. 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/279  Dječji vrtić Trnsko donosi odluku o imenovanju SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA .

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora u DV Trnsko


Politika (procedura) prikupljanja i obrade osobnih podataka Dječjeg vrtića Trnsko

Uputa o pravima ispitanika

© 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.