Javna i jednostavna nabava

 Izjava o nepostojanju sukoba interesa sukladno čl. 80. ZJN

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Obavijest o načinu nabave sukladno čl. 18.st.3. ZJN

  
 Pozivi za dostavu ponuda za nabavu roba u 2020. godini:
 
Dokumentacija za nadmetanje - smrznuti proizvodi
Dokumentacija za nadmetanje - ostale živežne namirnice
Dokumentacija za nadmetanje - mesne prerađevine
Dokumentacija za nadmetanje - krušni proizvodi
Dokumentacija za nadmetanje - potrošni materijal za čišćenje
Dokumentecija za nadmetanje - sredstva za čišćenje
Dokumentacija za nadmetanje - uredski materijal i materijal za odgojne skupine
Dokumentacija za nadmetanje - toneri

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- smrznuti proizvodi 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- ostale živežne namirnice
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- mesne prerađevine
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude- krušni proizvodi
Odluke o odabiru najpovoljni ponude- potrošni materijal za čišćenje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- sredstva za čišćenje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- toneri

Javna nabava za 2021. godinu se odvijala prema pravilima Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2021- smrznuti proizvodi 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2021- ostale živežne namirnice
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2021- mesne prerađevine
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude 2021- krušni proizvodi
Odluke o odabiru najpovoljni ponude 2021- potrošni materijal za čišćenje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2021- sredstva za čišćenje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2021- toneri
Odluka o odabirnu najpovoljnije ponude 2021 - ulja i masti

Javna nabava za 2022. godinu se odvijala prema Pravilima o jednostavnoj nabavi

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022 - sredstva za čišćenje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022 - potrošni materijal za čišćenje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022. - mesne prerađevine
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022. - ostale živežne namirnice
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022. - smrznuti proizvodi
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022. - ulja i masti
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022. - krušni proizvodi
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022. - kruh - bez glutena
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022. - uredski materijal i materijal za odgojne skupine

Poziv na dostavu ponuda za nabavu roba u 2022. godini

Dokumentacija za nadmetanje - svježe meso
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022. - svježe meso

Dokumentacija za nadmetanje - mlijeko i mliječni proizvodi
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 2022 - mlijeko i mliječni proizvodi

Poziv na dostavu ponuda za nabavu roba u 2023. godini

Dokumentacija za nadmetanje - kruh, troškovnik za kruh - odluka o odabiru - kruh
Dokumentacija za nadmetanje - mlijeko, troškovnik za mlijeko - odluka o odabiru - mlijeko
Dokumentacija za nadmetanje - perad, troškovnik za perad - odluka o odabiru - perad
Dokumentacija za nadmetanje - smrznuti proizvodi, troškovnik za smrznute proizvode
odluka o odabiru -smrznuti proizvodi
Dokumentacija za nadmetanje - ostale živežne namirnice, troškovnik za ostale živežne namirnice
odluka o odabiru - ostale živežne namirniceRegistri ugovora javne i jednostavne nabave dostupni su na internet stranici elektroničkog oglasnika javne nabave.

  


© 2023 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.