Redoviti program - 10-satni

Redoviti program je cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u školu koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja. 
Redoviti odgojno-obrazovni program Dječjeg vrtića Trnsko temelj je našeg svakodnevnog rada, ali i svojevrsna platforma za uočavanje naših potreba, specifičnosti te daljnji razvoj i unaprjeđivanje svih segmenata odgojno-obrazovnog procesa.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na holističkom, razvojno integrativnom pristupu u zadovoljavanju djetetovih potreba, osiguravanju njegovih prava i u skrbi za djetetovu sigurnost i zdravlje. 
Cilj programa je razvoj kompetentnog djeteta, odnosno osiguravanje dobrobiti za dijete i razvijanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje u skladu s temeljnim vrijednostima, načelima i dobrobitima Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.)
Svi posebni programi Vrtića u temelju imaju redoviti program.

Redoviti 10-satni program provodi se u svim kućama DV Trnsko u ukupno 26 odgojno-obrazovnih skupina.  
 © 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.