Program ranog učenja engleskog jezika - posebni 10-satni program

Program ranog učenja engleskog jezika ostvaruje se u sklopu redovnog 10- satnog programa i to kao cjelodnevni integrirani program.

Program je usmjeren na usvajanje elemenata engleskog jezika na djeci prirodan način- kroz igru i situacijsko učenje, a kao i u redovnom programu, polazimo od interesa djeteta i njegovog načina usvajanja vještina i znanja te nam je to pristup i u planiranju i provođenju aktivnosti na engleskom jeziku. Osobitu pozornost pridajemo različitim stilovima učenja djeteta prema kojima formiramo i okruženje za učenje tako da je poticajno.

Cilj je da u vrtićkom periodu dijete kroz igru i svakodnevno situacijsko učenje stekne temelj za kasnije usvajanje jezika.


Program je namijenjen djeci od navršene 3. godine do polaska u školu. Provodi se u 1 skupini u kući Trnsko 19, 1 skupini u kući Trnsko 31 te u 1 skupini u kući Kajzerica.


© 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.