Redoviti program

Redoviti  program je cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u školu koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na holističkom, razvojno integrativnom pristupu u zadovoljavanju djetetovih potreba, osiguravanju njegovih prava i u skrbi za djetetovu sigurnost i zdravlje.

Redoviti 10-satni program provodi se u 30 odgojno-obrazovnih skupina.  


© 2021 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.