Pravni okvir


Dječji vrtić Trnsko sa sjedištem u Zagrebu, Trnsko 19  je javna ustanova koja obavlja javne ovlasti određene čl. 1.a. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13).   

Osnivač Vrtića je Grad Zagreb.
 

Kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja sljedeće poslove:

upise djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,

izdavanje potvrda i mišljenja,

upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik

© 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.