Organi ustanove

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.

  • Vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova:
    - tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
    - jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
    - jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

 

  •  Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.
     

© 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.