Upravno vijeće

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19, 57/22) Dječjim vrtićem Trnsko upravlja upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 članova:
  1. Karmen Trlaja - predsjednik, predstavnik osnivača
  2. Sandra Keleman - član, predstavnik osnivača
  3. Marko Vranić - član, predstavnik osnivača
  4. Dijana Idžan- član, iz redova odgojitelja i stručnih suradnika
  5. Martina Kolarić - član, predstavnik roditelja 
Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.
Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća 2021.
Verifikacija mandata članu Upravnog vijeća iz redova odgojitelja i stručnih suradnika rujan 2022.

Verifikacija mandata članu upravnog vijeća iz redova roditelja neposednih korisnika - rujan 2022.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19) :

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,

- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,

- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15, 69/22) Dječji vrtić Trnsko kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad:

- Dnevni red, vrijeme održavanja sjednica:

 
  -Obavijest o održavanju 50. sjednice Upravnog vijeća 25.03.2021.
  -Obavijest o održavanju 51. sjednice Upravnog vijeća 29.04.2021.
  -Obavijest o održavanju 52. sjednice Upravnog vijeća 28.06.2021.
  -Obavijest o održavanju 53. sjednice Upravnog vijeća 20.07.2021.
  - Obavijest o održavanju 54. sjednice Upravnog vijeća 31.08.2021.
  - Obavijest o održavanju 55. sjednice Upravnog vijeća 30.09.2021.
  - Obavijest o održavanju 56. sjednice Upravnog vijeća 26.10.2021.
  - Obavijest o održavanju 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća 07.12.2021.  
  - Obavijest o održavanju 2. sjednice Upravnog vijeća 28.12.2021.  

   - Obavijest o održavanju 3. sjednice Upravnog vijeća 31.01.2022. 
   - Obavijest o održavanju 4. sjednice Upravnog vijeća 01.03.2022.
   - Obavijest o održavanju 5. sjednice Upravnog vijeća 29.03.2022.
   - Obavijest o održavanju 6. sjednice Upravnog vijeća 26.04.2022.
   - Obavijest o održavanju 7. sjednice Upravnog vijeća 24.05.2022.
   - Obavijest o održavanju 8. sjednice Upravnog vijeća 13.06.2022.
   - Obavijest o održavanju 9. sjednice Upravnog vijeća 28.06.2022.
   - Obavijest o održavanju 10. sjednice Upravnog vijeća 11.07.2022.
   - Obavijest o održavanju  11. sjednice Upravnog vijeća 30.08.2022.
    -
Obavijest o održavanju 12. sjednice Upravnog vijeća 30.09.2022. 
    - Obavijest o održavanu 13. sjednice Upravnog vijeća 02.11.2022.  
    - Obavijest o održavanju 14. sjednice Upravnog vijeća 24.11.2022. 
    -Obavijest o održavanu 15. sjednice Upravnog vijeća 20.12.2022.
     -Obavijest o održavanju 16. sjednice Upravnog vijeća 31.01.2023. 
    - Obavijest o održavanju 17. sjednice Upravnog vijeća 07.03.2023. 
    - Obavijest o održavanju 18. sjednice Upravnog vijeća 25.04.2023. 
    -Obavijest o održavanju 19. sjednice Upravnog vijeća 11.05.2023.
    -Obavijest o održavanju 20. sjednice Upravnog vijeća 16.05.2023.  

    - Obavijest o održavanju 21. sjendice Upravnog vijeća 15.06.2023.
    -Obavijest o održavanju 22. sjednice Upravnog vijeća 20.06.2023. 
    -Obavijest o održavanju 23. sjednice Upravnog vijeća 13.07.2023.
    - Obavijest o održavanju 24. sjednice Upravanog vijeća 29.08.2023. 
    - Obavijest o održavanju 25. sjednice Upravnog vijeća 28.9.2023.
    - Obavijest o održavanju 26. sjednice Upravnog vijeća 04.10.2023
    - Obavijest o održavanju 27. sjednice Upravnog vijeća 24.10.2023.
    - Obavijest o održavanju 28. sjednice Upravnog vijeća 08.11.2023.
    - Obavijest o održavanju 29. sjednice Upravnog vijeća 13.11.2023.
    

- Informacije o načinu rada:
                                 
                                  - Obavijest o zaključcima s 50. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 51. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 52. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 53. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 54. sjednice Upravnog  vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 55. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 56. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 2. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 3. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 4. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 5. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima sa 6. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima sa 7. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 8. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 9. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 10. sjednice Upravnog vijeća
                                - Obavijest o zaključcima s 11. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 12. sjednice Upravnog vijeća
                                  -Obavijest o zaključcima s 13. sjednice Upravnog vijeća
                                  -Obavijest o zaključcima sa 14. sjednice Upravnog vijeća
                                  - Obavijest o zaključcima s 15. sjednice Upravnog vijeća
                                  -Obavijest o zaključcima sa 16. sjednice Upravnog vijeća
                                  -Obavijest o zaključcima sa 17. sjednice Upravnog vijeća 
                                  -Obavijest o zaključcima sa 18. sjednice Upravnog vijeća 
                                  -Obavijest o zaključcima s 19. sjednice Upravnog vijeća
                                  -Obavijest o zaključcima s 20. sjedniceUpravnog vijeća
                                  -Obavijest o zaključcima s 21. sjednice Upravnog viijeća
                                  -Obavijest o zaključcima s 22. sjednice Upravnog vijeća
                                  -Obavijest o zaključcima s 23. sjednice Upravnog vijeća
                                 - Obavijest o zaključcima s 24. sjednice Upravnog vijeća
                                 - Obavijest o zaključcima s 25. sjednice Upravnog vijeća
                                 - Obavijest o zaključcima s 26. sjednice Upravnog vijeća 
                                 - Obavijest o zaključcima s 27. sjednice Upravnog vijeća
                                 - Obavijest o zaključcima s 28. sjednice Upravnog vijeća

                               
Dječji vrtić Trnsko ima prostorno- tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail: vrtić.trnsko@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

DJEČJI VRTIĆ TRNSKO NIJE DUŽAN OSIGURATI NEPOSREDAN UVID U SVOJ RAD KAD SE RADI O PITANJIMA U KOJIMA SE PO ZAKONU JAVNOST MORA ISKLJUČITI, ODNOSNO AKO SE RADI O INFORMACIJAMA ZA KOJE POSTOJE OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP SUKLADNO čl. 15. i 16. ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  (NN 25/13,85/15, 69/22).


© 2023 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.