Kako djetetu reći "ne"? (postavljanje granica)

Za pozitivan rast i razvoj djece, rano djetinjstvo je veoma važno jer roditelji tada uspostavljaju obrasce ponašanja, mišljenja kao i navike. Djeci je lakše naučiti prihvatiti riječ «ne» i time postavljene granice u toj ranoj dobi, nego kada su tinejdžeri i već imaju naviku biti u otporu.
 
Zašto je važno da djeca od svojih roditelja čuju riječ «ne» ?

- kako bi uz ove svakodnevne male frustracije učila kako svladati prepreke u životu, kako dobiti ono što žele odnosno kako se zauzeti za sebe, kako se utješiti kad nije po njihovom, kako voditi računa o drugima

- jasne granice doprinose osjećaju sigurnosti kod djece

- jasne granice održavaju odnos roditelja i djece iskrenim i bliskim

- jasne granice doprinose sve većem preuzimanju osobne odgovornosti kod djece

 
Važno je zapamtiti da granice koje su postavljene uvijek možemo proširiti, ali je puno teže postaviti granice kada ih nije ni bilo. Uz to, granice će varirati i od djeteta do djeteta ovisno o djetetovim osobinama ličnosti i o tome što treba naučiti.
 
Ponekad je roditeljima teško reći «ne» ili u njemu ustrajati iz niza razloga:

- straha od djetetove reakcije ili gubitka ljubavi

- kada su umorni ili pod stresom i lakše im je pustiti dijete da bude po njegovom

- ukoliko se osjećaju krivima jer ne posvećuju dovoljno vremena djetetu i to nastoje nadoknaditi puštajući da bude kako dijete želi

- dijete ima izljev bijesa i dovodi ih u neugodnu situaciju pred drugima

- dijete kaže da svi drugi to čine

- ne žele pokvariti veselje djetetu…

 
Kako bi roditelji mogli učinkovito reći «ne», važno je sljedeće:

- uvjerenje da je u najboljem interesu za djetetov razvoj postaviti granice i ograničenja. Roditelji moraju biti jasni u pogledu toga što cijene i što žele podržavati kod svog djeteta. Ukoliko žele da dijete bude samodisciplinirano, emocionalno stabilno, da ima pozitivne vrijednosti, samopouzdanje i drugo, nužno je jasno postaviti granice
- odnos ljubavi i poštovanja s djetetom. Takav se odnos može ostvariti samo ako roditelji provode vrijeme s djetetom i uživaju u  djetetovom društvu.
- konzistentnost i strpljivost roditelja. Dijete uvijek bolje reagira na odlučno «ne» onog roditelja koji ima kontrolu nad svojim ponašanjem i za kojeg zna da ga voli i brine o njemu.

 
Kakve su dobro postavljene granice?
 -   jasne, konkretne i dobro definirane (Pročitat ću ti priču ako budeš u pidžami, u  krevetu do 8 sati.)
-  uvažavaju potrebe i roditelja i djeteta (Rado ću te odvesti u park čim pospremiš
     igračke.)
-
usmjerene su na pozitivan ishod djetetove suradnje
- oblikovane su kao obećanje, a ne kao prijetnja (Kada legneš u krevet, pročitat ću ti priču.)
-
postavljene prije nego se problem pojavi (Danas u dućanu možeš izabrati jednu      igračku
-
primjerene dobi djeteta 
-
ostavljaju djetetu mogućnost da izabere ponašanje koje će mu omogućiti da zadovolji svoju potrebu
-
postavljene su u atmosferi ljubavi, prihvaćanja i međusobnog poštovanja 

Roditelji su djeci najvažnije osobe tijekom razvoja i imaju najveći utjecaj na dijete. Kroz otvorenu i iskrenu komunikaciju s djecom u kojoj roditelji iskazuju brigu za dijete, ali istovremeno zastupaju i sebe, izgrađuje se osobni i iskreni odnos. U takvom je odnosu lakše postaviti granice unutar kojih se dijete može slobodno kretati i osjećati dovoljno sigurnim, a pozitivne posljedice odgojnih postupaka roditelja su tada za dijete dugotrajne
 
Ukoliko želite o ovoj temi saznati više, potražite sljedeće knjige:
Buljan-Flander, G. i Karlović, A. Odgajam li dobro svoje dijete. Marko M., Zagreb, 2004.
Greenspan, S. Sigurno dijete. Ostvarenje, Lekenik, 2003.
Juul, J. Ovo sam ja! Tko si ti? Naklada Pelago, Zagreb, 2006.
Juul, J. Vaše kompetentno dijete. Naklada Pelago, Zagreb, 2006.
Juul, J. Znati reći «ne» mirne savjesti. Naklada Pelago, Zagreb, 2007.
Dahl, R. Charlie i tvornica čokolade. Znanje – Biblioteka Hit junior, Zagreb, 1990. (knjiga koja na šaljiv način govori o posljedicama pretjerane popustljivosti roditelja)
 
 

 

 
 
 Prioremila: Marijana Smerić Pecigoš, psiholog

© 2024 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.