Posebni program ranog učenja engleskog jezika

Program ranog učenja engleskog jezika ostvaruje se u sklopu redovnog 10- satnog programa i to kao cjelodnevni integrirani program.
Program obuhvaća djecu u dobi od 3 do 7 godina i provodi se u 2 odgojne skupine na objektu Kajzerica, a iduće akademske godine u planu je dodatno obogaćivanje ponude programa, otvaranjem još jedne skupine.

Program je usmjeren na usvajanje elemenata engleskog jezika na djeci prirodan način- kroz igru i situacijsko učenje, a kao i u redovnom programu, polazimo od interesa djeteta i njegovog načina usvajanja vještina i znanja te nam je to pristup i u planiranju i provođenju aktivnosti na engleskom jeziku. Osobitu pozornost pridajemo različitim stilovima učenja djeteta prema kojima formiramo i okruženje za učenje tako da je poticajno.

Cilj je da u vrtićkom periodu dijete kroz igru i svakodnevno situacijsko učenje stekne temelj za kasnije usvajanje jezika.


 
 

© 2021 Vrtić Trnsko. Sva prava pridržana.